חברי דירקטוריון וועדותיו

חברי דירקטוריון

שם השכלה תפקיד עיסוק
אבידן יחיאל תיכונית מקצועית יו"ר הנהלה מנה"ח, עצמאי
שליט אהוד אקדמאית – מינהל עסקים חבר הנהלה,דח"צ כלכלן
ורדי דניאל, רו"ח אקדמאית – רואה חשבון חבר הנהלה רו"ח, עצמאי
חיים אריה לאופר, רו"ח אקדמאית – רואה חשבון חבר הנהלה רו"ח, בחן
טביביאן רוני אקדמאית – חשבונאות חבר הנהלה חשב
שירי אבידוב תיכונית מקצועית חבר הנהלה מנהל מפעל מים
שפר רעיה תיכונית מקצועית חברת הנהלה מנה"ח גמלאית
יהודה חסון אקדמאית–כלכלה וחשבונאות חבר הנהלה חשב

חברי ועדת השקעות

שם השכלה תפקיד
אהוד שליט אקדמאית – מנהל עסקים יו"ר, דח"צ
ורדי דניאל, רו"ח אקדמאית-רואה חשבון דירקטור פנימי
נתן נפתלי אקדמאית – כלכלה דירקטור פנימי

* ועדת השקעות מתכנסת אחת לשבועיים

 

חברי ועדת ביקורת

שם השכלה תפקיד
אהוד שליט אקדמאית – מנהל עסקים יו"ר, דח"צ
טביביאן רוני אקדמאית-חשב דירקטור פנימי
חסון יהודה אקדמאית – כלכלה וחשבונאות דירקטור פנימי
חיים אריה לאופר, רו"ח אקדמאית – רואה חשבון דירקטור פנימי

ועדת ביקורת מתכנסת לפחות אחת לרבעון

 

 

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל