בקשת הצטרפות חדשה או העברה מקופה אחרת

מידע בדבר האפשרות להצטרף/לעבור מקופה אחרת לקופה

 

עמיתים המבקשים להצטרף לקופה או לעבור לקופה מקופה אחרת יעשו זאת באחת משתי הדרכים הבאות:

א. באמצעות המעביד

ב. באמצעות פניה ישירה לקופה

  • להורדת טופס הצטרפות לקרן ההשתלמות  לחץ כאן
  • להורדת טופס בקשת העברת כספים מקופה אחרת לחץ כאן

הצטרפות באמצעות המעביד תהיה עפ"י פניה למעביד לצרף את העמית לקרן באמצעות מילוי טופס הצטרפות ,על העמית למלא את הפרטים הנדרשים כולל מינוי המוטבים .

יש להקפיד במילוי הטופס על הפרטים המדויקים כולל שם, מספר תעודת זיהוי וכתובת מדויקת ולצרף לטופסי ההצטרפות הנשלחים לקופה צילום תעודת זיהוי.

עמיתים המבקשים להצטרף לקופה באמצעות פניה ישירה יפנו למשרדי הקופה בטלפון 03-5614646 או באמצעות פקס שמספרו 03-5614649 לע. חשב הקופה מר ראול צ`אסס ע"י מילוי טפסי ההצטרפות על מנת לבדוק את זכאותם להצטרף לקופה ולקבל הנחיות מתאימות בדבר מילוי הטפסים הנדרשים.

עמיתים המבקשים להעביר את זכויותיהם מקופה אחרת לקופה, יעשו זאת באמצעות פניה למנכ"ל ישראל ברון בטלפון 03-5614646 או בפקס 03-5614649 על מנת לבדוק את זכאותם להצטרף לקופה ולקבל הנחיות מתאימות בדבר מילוי הטפסים הנדרשים.