משיכה כספי קהל

משיכת כספי קרן ההשתלמות

 זכאות למשיכת כספים:

זכאות למשיכת כספים תעשה בהתאם לתקנות

 תהליך משיכת הכספים:

  1. הגשת בקשה למשיכת הכספים ע"ג טופס ייעודי לחץ כאן
  2. אל טופס המשיכה יש לצרף:
  • צילום תעודת זהות
  • צילום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי
  1. שליחת המסמכים המצוינים בסעיף (1) ובסעיף (2) לעיל תעשה באמצעות אחד מאלה:
  • פקס -03-5614649
  • שליחת המסמכים בדואר לכתובת: החשמונאים 88 תל אביב
  • ניתן להגיע עם המסמכים המצוינים בסעיפים (1) ו- (2) אל משרדי הקופה הממוקמים ברחוב החשמונאים 88 תל אביב

עמית יקר,

שעות פעילות המשרד בימים א-ה בין השעות  08:00-16:00, נשמח לעמוד לשירותך.

בברכה,

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בע"מ