תגמול בעל רישיון

הקרן איננה פועלת באמצעות סוכנים, וממילא אין היא מציעה לסוכנים תגמול כלשהו בגין עמידה בתנאי מבצעי קידום מכירות.