הלוואות לעמיתים

עמיתים המבקשים לקבל הלוואה מקרן יפנו בכתב למשרדי הקרן או באמצעות שליחת הבקשה בפקס.

להורדת טופס בקשה לקבלת הלוואה לחץ כאן

  • אל טופס בקשה לקבלת הלוואה יש לצרף:
  • צלום תעודת זהות
  • צלום המחאה מבוטלת התואמת את פרטי החשבון לזיכוי
  • שלושה תלושי שכר אחרונים (עמית שכיר)
  • אישור רואה חשבון אחרון להכנסה שנתית אחרונה (עמית עצמאי)

 

שליחת המסמכים המצוינים בסעיף  לעיל תעשה באמצעות אחד מאלה:

  • פקס -03-5614649
  • שליחת המסמכים בדואר לכתובת: החשמונאים 88 תל אביב
  • ניתן להגיע עם המסמכים המצוינים לעיל אל משרדי הקופה הממוקמים ברחוב החשמונאים 88 תל אביב

 

עמית יקר,

שעות פעילות המשרד בימים א-ה בין השעות  08:00-16:00, נשמח לעמוד לשירותך.

 

בברכה,

עוצ"מ חברה לניהול קופות גמל והשתלמות בע"מ

  • החברה המנהלת תהא רשאית, אך לא חייבת, לתת הלוואות לעמיתים בסכומים ובתנאים הקבועים בהסדר התחוקתי.

אגודה שיתופית לניהול קופות גמל